Samsung

Hiển thị một kết quả duy nhất

✔️ Bảo hành 3 tháng lỗi đổi trong tuần đầu
✔️ Nguồn và Màn hình được bảo hành 1 tuần.
✔️ Máy có 1 màu xanh.

Chi tiết
galaxy-s5-tan-mobile

✔️ Bảo hành 3 tháng lỗi đổi trong tuần đầu
✔️ Nguồn và Màn hình được bảo hành 1 tuần.
✔️ Máy có 3 màu gold, xanh, trắng

Chi tiết
samsung-galaxy-s6-tan-mobile

Chat Live Facebook