blackberry z30

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hot 33%

Hình thức vs tình trạng : 99% verizon fullbox trùng imel
Phụ Kiện: fullbox trùng imel
Bảo hành: 3 tháng trong 3 tháng đầu sử dụng lỗi được đổi máy khác.

Chi tiết
2283386_a68412faa3e850f6870d151df494e562
BlackBerry Giá Rẻ Z30 2.400.000 VNĐ 1.600.000 VNĐ

Chat Live Facebook